Stephan de Callataÿ

Vennoot

Stephan
de Callataÿ
+32 (0)2 761.07.40
+32 (0)2 762.81.52

Opleiding:

 • Bachelor in de filosofie aan de Université Catholique de Louvain
 • Licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain, 1992
 • Licentiaat in het Europees en internationaal recht aan de Universiteit van Leiden (Nederland), 1993

Talen: Frans, Nederlands, Engels

Vakgebieden

 • Immobiliënrecht
 • Onroerende goederen (verkoop, erfdienstbaarheden, burenruzies)
 • Huurovereenkomsten van woningen, kantoren en handelspanden
 • Bouw (contracten, aansprakelijkheid, constructiefouten)
 • Mede-eigendom
 • Vastgoedmakelaars
 • Handelsrecht en economisch recht
 • Invordering
 • Handelsdistributie (franchise, concessie, handelsagentuur)
 • Handelspraktijken en consumentenbescherming
 • Bank en financiering (hypothecaire leningen, leasing, consumentenkredieten)
 • Contracten (verkoop, onderneming, onderaanneming, management) en algemene voorwaarden
 • Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
 • Verzekeringscontracten
 • Verkeersongevallen
 • Materiële en lichamelijke schade
 • Responsabilité civile ou professionnelle
 • Sociaal recht
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ontslag
 • Strafrecht
 • Strafrechtelijke verdediging (algemeen, financieel, economisch en sociaal strafrecht)
 • Verdediging van en bijstand aan slachtoffers
 • Verkeersovertredingen

Stephan is sinds 1993 lid van de Brusselse balie. In datzelfde jaar sloot hij zich ook aan bij de associatie, waarvan hij in 2000 vennoot werd.

Hij treedt voornamelijk op in het domein van het burgerlijk recht en het handelsrecht voor een cliënteel dat zowel uit grote ondernemingen, als kmo's en particulieren bestaat.

Dankzij een uitgesproken nadruk op organisatie en methodiek, is hij in staat om proactief dossiers in diverse materies te behandelen. Hij wordt daarbij ondersteund door een team efficiënte en bekwame medewerkers. 

Hij stelt kwaliteit, doeltreffendheid en snelheid in zijn tussenkomsten voorop, steeds met de nodige aandacht voor de verwachtingen van zijn cliënten. Voor hen zoekt hij dan ook voortdurend creatieve en pragmatische oplossingen.

Hij is gedreven bij het voeren van – soms niet te vermijden – gerechtelijke procedures, maar geeft – in de mate van het mogelijke – altijd de voorkeur aan onderhandelingen en alternatieve manieren om conflicten op te lossen.