Waarden

Waarden

Binnen de associatie gaan we uit van een onberispelijke ethiek bij de uitoefening van ons beroep. Dit laat ons toe lange-termijn-vertrouwensrelaties uit te bouwen met onze cliënten en gewaardeerd te worden door de rechtbanken, evenals andere gesprekspartners. Naast intense vriendschapsbanden delen wij een gezamenlijk ideaal, gebaseerd op waarden zoals bekwaamheid, stiptheid, beschikbaarheid, transparantie, onafhankelijkheid en integriteit. Het recht wordt almaar uitgebreider en complexer. We hebben dan ook het geluk om advocaten aan boord te hebben die stuk voor stuk gewaardeerd worden in hun discipline. Wij kunnen hierdoor ook in een zeer brede waaier aan juridische domeinen een gepaste bijstand aanbieden. We gaan steeds op zoek naar creatieve en pragmatische oplossingen, met aandacht voor de verwachtingen van onze cliënten. Daarbij stellen we de kwaliteit, doeltreffendheid en snelheid van onze tussenkomsten voorop. Onze associatie, waar verschillende advocaten regelmatig een bemiddelingsrol op zich nemen, is erg gesteld op onderhandelen en het zoeken naar alternatieve manieren om conflicten op te lossen. We deinzen er echter niet voor terug een procedure in te stellen wanneer dit noodzakelijk blijkt. Ten slotte maken we er een erezaak van om steeds ter beschikking te staan van en een open dialoog te onderhouden met ons cliënteel. Dat houdt ook in dat er een totale duidelijkheid heerst rond de financiële voorwaarden van onze tussenkomst.