Olivier Verschaeve

Vennoot

Olivier
Verschaeve
+32 (0)2 761.07.35
+32 (0)2 762.81.52

Opleiding:

 • Licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel, onderscheiding

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Vakgebieden

 • Immobiliënrecht
 • Onroerende goederen (verkoop, erfdienstbaarheden, burenruzies)
 • Huurovereenkomsten van woningen, kantoren en handelspanden
 • Bouw (contracten, aansprakelijkheid, constructiefouten)
 • Mede-eigendom
 • Vastgoedmakelaars
 • Handelsrecht en economisch recht
 • Invordering
 • Handelspraktijken en consumentenbescherming
 • Bank en financiering (hypothecaire leningen, leasing, consumentenkredieten)
 • Contracten (verkoop, onderneming, onderaanneming, management) en algemene voorwaarden
 • Vennootschaps-, verenigings- en stichtingsrecht
 • Oprichting, vereffening en ontbinding
 • Réorganisation judiciaire et faillite
 • Fusies en overnames
 • Geschillen tussen vennoten
 • Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
 • Verzekeringscontracten
 • Verzekeringsfraude
 • Verkeersongevallen
 • Responsabilité civile ou professionnelle

Olivier is sinds 1999 advocaat aan de Brusselse balie. 

Hij sloot zich in 2009 aan bij de associatie en werd vennoot in 2012.

Olivier heeft belangstelling voor burgerlijk recht en handelsrecht in het algemeen, meer bepaald in het ondernemings-, verzekerings- en bankrecht.

Hij drukt zich vlot uit in het Frans, het Nederlands en het Engels.

Zijn luisterbereidheid, empathie en begrip, in combinatie met zijn pragmatische aanpak, stellen hem in staat om zijn cliënten een bijzonder doeltreffende bijstand te verlenen, zowel via advies als bij tussenkomsten voor de rechtbank.

Sinds 2013 is hij plaatsvervangend Vrederechter van het eerste kanton van Brussel.