Marie Cruysmans

Advocaat

Marie
Cruysmans
+32 (0)2 761.07.20
+32 (0)2 762.81.52

Opleiding:

 • Bachelor in de filosofie aan de Université Saint-Louis, 1990
 • Licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain, 1993
 • Licentiaat in de economische rechten aan de Vrije Universiteit Brussel, 1994
 • Aanvullende master notariaat aan de Université Libre de Bruxelles, 2011

Talen: Frans, Nederlands, Engels

Vakgebieden

 • Immobiliënrecht
 • Onroerende goederen (verkoop, erfdienstbaarheden, burenruzies)
 • Huurovereenkomsten van woningen, kantoren en handelspanden
 • Bouw (contracten, aansprakelijkheid, constructiefouten)
 • Mede-eigendom
 • Vastgoedmakelaars
 • Handelsrecht en economisch recht
 • Invordering
 • Handelsdistributie (franchise, concessie, handelsagentuur)
 • Handelspraktijken en consumentenbescherming
 • Bank en financiering (hypothecaire leningen, leasing, consumentenkredieten)
 • Contracten (verkoop, onderneming, onderaanneming, management) en algemene voorwaarden
 • Vennootschaps-, verenigings- en stichtingsrecht
 • Réorganisation judiciaire et faillite
 • Vzw’s, Ivzw’s en stichtingen
 • Geschillen tussen vennoten
 • Familie- en vermogensrecht
 • Vereffening en verdeling
 • Erfenissen
 • Bewind over goederen

Marie is sinds 1994 ingeschreven aan de Brusselse balie. In 2002 sloot ze zich aan bij de associatie.

Ze treedt op in het domein van het burgerlijk recht en het handelsrecht, en dit voor een cliënteel dat hoofdzakelijk uit kmo's en particulieren bestaat.

Ze is gespecialiseerd in immobiliënrecht, met name op het gebied van verkoop, huurovereenkomsten voor de hoofdverblijfplaats, handelshuurovereenkomsten, mede-eigendom en bouw.

Als houder van een aanvullende master notariaat, specialiseert ze zich eveneens in vermogens- en erfrecht.

Deze moeder van vier kinderen ontwikkelde goede luister- en organisatorische vaardigheden, dewelke ze ten dienste stelt van haar cliënten. Ze is voortdurend op zoek naar rechtvaardige oplossingen voor de problemen die haar worden voorgelegd, waarbij ze de voorkeur geeft aan alternatieve manieren om conflicten op te lossen.

Marie volgde de opleiding Bemiddeling voor burgerlijke geschillen en handelsgeschillen van bmediation.