Bernard Vinçotte

Vennoot

Bernard
Vinçotte
+32 (0)2 761.07.32
+32 (0)2 762.81.52

Opleiding:

 • Licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain
 • Licentiaat in de criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel
 • Certificaat van de Ecole supérieure des sciences fiscales
 • Erkenning als bemiddelaar voor burgerlijke geschillen en handelsgeschillen 

Talen: Frans, Nederlands,Engels, Italiaans

Vakgebieden

 • Immobiliënrecht
 • Onroerende goederen (verkoop, erfdienstbaarheden, burenruzies)
 • Huurovereenkomsten van woningen, kantoren en handelspanden
 • Bouw (contracten, aansprakelijkheid, constructiefouten)
 • Mede-eigendom
 • Handelsrecht en economisch recht
 • Handelsdistributie (franchise, concessie, handelsagentuur)
 • Handelspraktijken en consumentenbescherming
 • Bank en financiering (hypothecaire leningen, leasing, consumentenkredieten)
 • Contracten (verkoop, onderneming, onderaanneming, management) en algemene voorwaarden
 • Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
 • Verzekeringscontracten
 • Verkeersongevallen
 • Responsabilité civile ou professionnelle
 • Intellectuele recht
 • Auteursrechten
 • Recht op afbeelding

Bernard is advocaat sedert 1980 en sloot zich in 1985 aan bij de associatie.

Met zijn ervaring in burgerlijk en handelsrecht adviseert hij ondernemingen en particulieren zowel preventief (advies, contracten opstellen en analyseren) als in het kader van geschillen.

Hij is lang actief geweest als juridisch assessor bij het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (1999-2019). Daarnaast heeft hij zich in zijn rechtspraktijk hoofdzakelijk georiënteerd naar de immobiliënsector (verkoop, huur, mede-eigendom, vastgoedmakelaars …), maar ook naar aansprakelijkheidsrecht, intellectueel recht en  mediarecht (auteursrechten, recht op eigen afbeelding, journalistiek, recht van antwoord …).

Zijn ervaring als plaatsvervangend rechter in het kanton van Sint-Pieters-Woluwe,  hetgeen hem toelaat om de protagonisten langs van ‘aan de andere kant van de balie’ te aanschouwen, zorgt ervoor dat hij steeds naar onderhandelde en pragmatische oplossingen zoekt, ervan overtuigd zijnde dat hij zijn cliënten zo beter kan dienen en hun problemen kan oplossen zonder lang aanslepende conflicten. 

Wanneer een procedure evenwel onafwendbaar is, voert hij deze op een daadkrachtige, voortvarende en stipte manier.

Hij heeft zich steeds geïnteresseerd voor de organisatie, de waardering en de deontologie van het beroep van advocaat en heeft in dit verband achtereenvolgens volgende functies vervuld: sectiehoofd in het kader van juridische bijstand (1990-1994), lid van de Raad van de Orde (2002-2005), secretaris van de Franse Orde van Advocaten te Brussel (2004-2005) bestuurder van de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies (2007-2011). Sinds 2017 is hij secretaris van de tuchtraad voor advocaten

Publicaties:

B. Vinçotte, Les droits d’auteur photographiques, RGDC 1992, 123 – 140

B. Vinçotte, Quand l’exécution d’une œuvre musicale ou littéraire est-elle publique, JGP 1995,  161-165

B. Vinçotte, Droit d’auteur et comptes-rendus d’actualité, RGDC, 1996, 38 - 47

B. Vinçotte et M. Isgour, Le droit à l’image, Larcier, 1998

B. Vinçotte, Conflit entre droit d’auteur et droit de propriété, Auteurs et Medias 2003, 368-374

B. Vinçotte, Questions spécifiques ayant trait à l’intervention des avocats en matière de copropriété, in La copropriété par appartement, 2008, 361-371

B. Vinçotte, L’organisation de la profession d’agent immobilier, Jurimpratique 2013, 7-56.