Nicolas Lhoëst

Vennoot

Nicolas
Lhoëst
+32 (0)2 761.07.26
+32 (0)2 762.81.52

Opleiding:

 • Licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain 
 • Gespecialiseerde opleiding in diplomatieke en internationale betrekkingen aan de Université Catholique de Louvain 

Talen: Frans, Nederlands, Engels

Vakgebieden

 • Immobiliënrecht
 • Onroerende goederen (verkoop, erfdienstbaarheden, burenruzies)
 • Huurovereenkomsten van woningen, kantoren en handelspanden
 • Bouw (contracten, aansprakelijkheid, constructiefouten)
 • Mede-eigendom
 • Vastgoedmakelaars
 • Handelsrecht en economisch recht
 • Invordering
 • Vennootschaps-, verenigings- en stichtingsrecht
 • Vzw’s, Ivzw’s en stichtingen
 • Sociaal recht
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ontslag
 • Europees en internationaal ambtenarenrecht
 • Aanwervingsexamens en -contracten
 • Evaluatie en promotie
 • Rechten en plichten ambtenaren
 • Tuchtprocedure
 • Strafrecht
 • Verkeersovertredingen

Nicolas is sinds 1990 advocaat aan de Brusselse balie. In datzelfde jaar sloot hij zich aan bij de associatie, waarvan hij in 2000 vennoot werd.

Nicolas specialiseerde zich al snel in het Europees en internationaal administratief recht en in het bijzonder in het Europees en internationaal ambtenarenrecht. Hij pleit bijgevolg regelmatig voor Europese en internationale rechtsinstanties.

Hij ontwikkelde eveneens een bijzondere expertise in het immobiliënrecht, met name op het gebied van aankoop en verkoop, huur, mede-eigendom en bouw; en in het sociaal recht, met name op het gebied van contracten en ontslagen.

Tot slot beschikt Nicolas over een uitgebreide ervaring op het vlak van rechtspersonenrecht, meer bepaald inzake het recht van nationale en internationale vzw’s.

Voor de zaken die hem worden toevertrouwd gaat Nicolas op zoek naar creatieve en pragmatische oplossingen en verkiest hij, indien mogelijk, minnelijke schikkingen.

Nicolas gaf meerdere voordrachten en nam deel aan verschillende colloquia, met name aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en aan de European College of Law and Administration (EWSPA).

Nicolas is plaatsvervangend vrederechter van het kanton van Sint-Pieters-Woluwe.

Publicatie: 

 • “European Union Civil Service Tribunal Case-Law: How To Reconcile Judicial Review And The Human Dimension?”, verschenen in Human Rights Law Journal, 2011.