Benoît Cartuyvels

Vennoot

Benoît
Cartuyvels
+32 (0)2 761.07.25
+32 (0)2 762.81.52

Opleiding:

 • Dokter in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles
 • Diploma rechtsvergelijking aan de universiteit van Cambridge


Talen : Frans, Engels, Nederlands

Vakgebieden

 • Immobiliënrecht
 • Onroerende goederen (verkoop, erfdienstbaarheden, burenruzies)
 • Huurovereenkomsten van woningen, kantoren en handelspanden
 • Bouw (contracten, aansprakelijkheid, constructiefouten)
 • Handelsrecht en economisch recht
 • Invordering
 • Handelspraktijken en consumentenbescherming
 • Contracten (verkoop, onderneming, onderaanneming, management) en algemene voorwaarden
 • Vennootschaps-, verenigings- en stichtingsrecht
 • Oprichting, vereffening en ontbinding
 • Réorganisation judiciaire et faillite
 • Fusies en overnames
 • Geschillen tussen vennoten
 • Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
 • Verzekeringscontracten
 • Verzekeringsfraude
 • Verkeersongevallen
 • Materiële en lichamelijke schade
 • Responsabilité civile ou professionnelle

Benoît is advocaat aan de Brusselse balie sedert  1974 en één van de oprichters van de associatie.

Al ruim veertig jaar specialiseert hij zich in handelsrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht en immobiliënrecht. 

Hij kent de zakenwereld door en door.

Zijn stokpaardje is duidelijkheid bij onderhandelingen en bij het opstellen van overeenkomsten. Vanuit die optiek heeft hij zijn cliënten ervan kunnen overtuigen om van bij de aanvang van het economische proces op hem beroep te doen. 

Door zijn ervaring als advocaat, maar ook als plaatsvervangend raadsheer, kent hij alle valkuilen van  gerechtelijke procedures. Hij benut ze op een gedreven manier wanneer dit noodzakelijk blijkt, maar tracht, indien mogelijk, voorrang te geven aan onderhandelde oplossingen.

Hij was winnaar van de Jansonprijs op de gerenommeerde pleitwedstrijd van Le Jeune & Janson. 

Van 2009 tot 2014 zetelde hij als plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep van Bergen.